Networking and developing international projects

Networking and developing international projects

En handbok av Prof Harry Blokhuis med praktiska råd om hur man bygger upp ett internationellt projekt med utgångspunkt från sitt eget personliga nätverk. 108 sidor. Boken är skriven på engelska.

120:-220:-


JumpClubs Hoppskola del 1
Vad krävs för att bli en skicklig hoppryttare? Steg ett är en bra sits, position, balans och...
200:-220:-
Träna din sits
En DVD gjord i samarbete mellan Mari Zetterqvist Blokhuis och svårklassryttaren Mads...
200:-250:-